ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Scan1

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΚΡΟΥΜΝΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ

Scan1

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΤΑ ΣΤΑΓΕΙΡΑ Η ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Scan1

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Scan1