έκδοση βιβλίου

Έκδοση βιβλίου με θέμα: «Ο χείμαρρος – Η Κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων», το οποίο συνέγραψε ο κ.Ζήσης Θωμαϊδης, τέως Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης και Επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου.

«Ο Χείμαρρος – Η Κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων Σερρών» | πρόσκληση παρουσίασης βιβλίου

Από την παρουσίαση του βιβλίου