έκδοση βιβλίου

Έκδοση βιβλίου με θέμα: “Ο χείμαρρος – Η Κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων”, το οποίο συνέγραψε ο κ.Ζήσης Θωμαϊδης, τέως Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης και Επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου.

“Ο Χείμαρρος – Η Κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων Σερρών” | πρόσκληση παρουσίασης βιβλίου

Από την παρουσίαση του βιβλίου