Υποβολή υπομνημάτων

Υποβολή υπομνημάτων, επανειλημμένως, προς τον Δήμο Σερρών και την πρώην Νομαρχία Σερρών, με προτάσεις σχετικές με την αξιοποίηση της Κοιλάδας.